Kineziotaping

Kineziotaping je převratná a velice vyhledávaná technika v regeneraci a rehabilitaci. Svým velmi šetrným a jemným způsobem zvyšuje léčebné a ozdravné procesy a prodlužuje uvolňující účinek masáží cíleným zaměřením na problematické partie jako jsou svaly, vazy, šlachy apod.

Dnešní sportovní svět se bez kineziotapingu již neobejde. Kineziotaping vyvinul koncem druhé poloviny dvacátého století v Japonsku lékař Kenzo Kase. Během následujících let se kineziotaping rozšířil do celého světa.


Hlavní výhodou kineziotapingu je jednoduchá aplikace, rychlost a okamžitá účinnost terapie.

 

Techniky kineziotapingu

Svalová: Jedná se o techniku, při které se na kůži nalepují elastické pásky s pružností odpovídající lidské kůži, kdy páska zvlní pokožku a tím umožní zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se tak uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy.

Ligamentozní: Je to technika na stabilizaci jednotlivých vazů, přechodových částí páteře, akupunkturních bodů a triggerpointů.

Fasciová: Tato technika normalizuje svalové napětí.

Lymfatická: Lymfatická technika zamezuje opakované tvorbě lymfedémů. Zvýšením průtoku lymfy odvádí toxiny z povrchových tkání.

Korekce jizev: Napomáhá k uvolňování a zmenšení i starší aktivních i keloidních jizev.

Technika mechanické korekce: Upravuje chybné postavení svalů, kloubů i kostí například po úrazech nebo při špatném držení těla. (například plochonoží, valgozita palce)

Uplatnění kineziotapingu

  • při bolestech páteře, kloubů, šlach a svalů
  • při sportu
  • prodlužuje účinky masáže
  • vyrovnává nesprávné držení těla
  • stabilizuje uvolněné blokády
  • aktivuje ozdravné procesy
  • zlepšuje průtok krve
  • pomáhá při syndromu karpálního tunelu a přetížení extenzorů ruky
  • po úrazech, při rekonvalescenci a rehabilitaci
  • Před vlastní aplikací je třeba místo ničím NEMAZAT, NEKRÉMOVAT případně i OHOLIT, aby byla přilnavost tejpu co nejlepší! Tejpy budou nalepeny několik dní. Sundat je pak můžete sami.


↑ Nahoru