Terapeutická hloubková masáž Gaia / Therapy deep massage

délka / duration: 50 min 80 min 110 min 140 min 170 min
CENA / PRICE: 1300 Kč 1800 Kč2500 Kč 2950 Kč 3450 Kč
zvýhodněná cena ACA
/ discount ACA:
1050 Kč 1500 Kč 2050 Kč 2500 Kč 2950 Kč

Toto je ojedinělá masáž, která je sestavena a při které se používá téměř dvacet terapeutických léčebných, rehabilitačních a regeneračních metod a technik.

Oproti běžným, známým masážím (relaxační, regenerační, sportovní, švédská) jde o masáž velice hloubkovou. Při práci s problémovými partiemi můžete pociťovat velký tlak, v problematických partiích můžete ucítit i bolest. V mnoha případech je potřeba spolupráce klienty- prodýchání, cílená relaxace partie, s kterou terapeut pracuje. Bolest vnímá a snáší každý člověk jinak, souhra terapeuta s klientem zajistí, aby případná bolest byla příjemná, úlevná, snesitelná.

Terapeutická masáž Gaia je léčebnou rehabilitační metodou, při již vniklých bolestech, degeneracích či onemocnění páteře, bolestí zad, kloubů a svalů i jiných zdravotních obtížích, jakými je vysoký krevní tlak, bolesti hlavy, otoky a brnění končetin, pískání v uších atd.

Dále je terapeutická masáž Gaia využívána jako preventivní prostředek právě před vznikem bolestí páteře, svalových a kloubních bolestí, ale i jiných zdravotních obtíží. Dokáže kompenzovat jakékoli přetížení či jednostranné zatížení jedince.

Provedení této masáže- kombinace jednotlivých masážních, terapeutických a rehabilitačních technik se nikde nevyučuje. Je sestavena majitelkou centra Acantha - Věrou Špálovou Kuchařovou.

Struktura této masáže začala vnikat až po 10 letech vlastních zkušeností s masážemi (jako dítě a dospívající) akupresurou, akupunkturou, reflexní masáží, sportovní masáží, regenerační masáží, terapií, rehabilitací. Dále až po 4 letech intenzivního studia terapeutických a rehabilitačních technik spolu s probíhající praxí, začala masáž Gaia dostávat první známky struktury. Již 16 let je tato technika prováděna, neustále zdokonalována a rozšiřována. Její provedení dokáží právě jen terapeutky centra Acantha. Pro její účinky jsme vyhledávány.

Masáž probíhá individuálně, je vždy přizpůsobena momentálním specifickým obtížím klienta, jeho životnímu stylu a aktuálním pohybovým stereotypům klienta.

Při terapeutické masáži zohledňujeme stav svalů, kloubů, cévního a lymfatického systému, stav vnitřních orgánů, jakékoli jiné zdravotní obtíže jedince, prodělané úrazy, operace, psychický stav klienta.

Terapeutická masáž danou jasnou strukturu a postup - tedy postupně pracuje se všemi tkáněmi. Přesto probíhá individuálně. Je vždy přizpůsobena specifickým bolestem a problémům, kterými klient trpí. Dále jeho životnímu stylu. Kdykoli se při masáži objeví cokoli jako problematické, terapeutka vždy použije i jiné techniky, které daný problémem začnou okamžitě řešit. Pokud je potřeba k odstranění problému návaznost terapií, terapeutka doporučí možnou terapii i postup, který klientovi co nejrychleji a nejefektivněji pomůže.

Terapeutická masáž je cílená anatomická masáž, která uvolní svaly, které mohou být přetížené pohybovými stereotypy, svaly stažené drážděním kořenových nervů, úrazem, či je somatickým projevem psychiky jedince. Oproti běžným masážím pracuje nejen s povrchovými svaly, ale pracujeme se třemi svalovými vrstvami. Uvolňuje svaly stažené následkem dráždění kořenových nervů. Nebo staženém vlivem nervových imlupsů, které jsou vysílány z mozku, tedy jakékoli psychické stresové a traumatické prožitky jedince.

Dále pracuje s kloubními spojeními. Cíleně uvolňuje veškeré šlachy i svalové úpony ovlivňující funkci daných kloubů. Kromě masáže používáme k uvolnění svalů i v této terapeutické masáži trakční, mobilizační i reflexní metody. Pak může docházet k bezbolestnému pohybu kloubů a páteře. Tento ojedinělý účinek našich terapií oceňují i lidé s artrózami kloubů: při artroze dochází k rozpadem tkání kloubu, tyto artrózou odštěpené části tvoří jakési „ slepení“ kloubu a pohyb je pak obtížný a bolestivý. Naše metody pomáhají tedy na špatný pohyb kloubů vzniklý svalovým přetížením, nedostatečným pohybem i degenerativním poškozením kloubu.

Provedení této masáže se nevyučuje. Je sestavena majitelkou centra Acantha - Věrou Špálovou Kuchařovou. Její provedení dokáží právě jen terapeutky centra Acantha. Pro její účinky jsme vyhledávány.