Terapie

Terapií označujeme takové ošetření klienta, které řeší jeho aktuální fyzický i psychický stav.

Nastavíme použití metod a technik a cvičení tak, aby došlo co nejefektivněji a nejrychleji k nápravě, dysbalancí způsobující obtíže klienta. Toto období obnáší ve většině případů 6-8 návštěv.

Dalším krokem úspěšné terapie je udržení optimálního dosaženého stavu. Tento stav si klient díky doporučenému a naučenému cvičení, regeneračních a relaxačních metod, doporučených pohybových aktivit a pod může udržovat již bez vnější pomoci, tedy naprosto sám.

  • Terapii nastavujeme pro řešení aktuálních zdravotních potíží. Dále, po zvládnutí akutního stavu na rehabilitaci po potížích.
  • Dále také jako prevenci, aby se již vyřešené potíže nenavrátily.
  • Také jako prevenci proto, aby se žádné zdravotní obtíže v budoucnu neobjevily – kompenzujeme terapií pohybové stereotypy, svalové přetížení i nedostatek svalové aktivity.

Terapie je sestavena vždy individuálně. Konečným cílem léčby, rehabilitace i prevence je však vždy uvést tělo do rovnováhy.

Svalová dysbalance je porucha hybného systému, jedná se o stav, kdy jsou svaly působící proti sobě ve vzájemné nerovnováze. Často se stává, že jeden z těchto svalů je ochablý, protipůsobící zkrácence. Příčinou vzniku svalové dysbalance je často nerovnoměrné zatěžování svalových skupin např. při sportu, ale může se vyskytnout i jako poúrazový projev, kdy člověk vyhledává nebolestivou polohu a v ní se dlouhodobě pak nachází. Jeho vnějším obrazem jsou typické vady v držení těla, které mají zcela konkrétní podobu.

Patří sem především:

  1. předsunutá hlava nebo alespoň zvětšené prohnutí krční páteře
  2. zakulacené držení ramen, při němž se ramena vysouvají vpřed, eventuálně vzhůru
  3. hrudní úsek páteře se výrazněji vyklenuje vzad
  4. bederní páteř se zvýšeně prohýbá
  5. zvyšuje se pánevní sklon a břicho se uvolněně vyklenuje vpřed
  6. uvolňuje se a povoluje se napětí v hýždích

Prohlubující se stav svalové nerovnováhy má určující vliv na tvar a posléze i stavbu páteře a kloubů. Vzniká druhotně řada dalších poruch, které se projevují i ve funkcích vnitřních orgánů. Jedním z typických příznaků tohoto stavu je postupné omezování hybnosti některých úseků páteře (blokáda), které je kompenzováno zvyšováním hybnosti úseků jiných. Toto zvýšení hybnosti může nabýt až patologické úrovně, kdy se hovoří o hypermobilitě, jenž je jen složitě, ale je odstranitelná.