Vstupní diagnostické vyšetření / Preliminary examination

Úkolem vstupního vyšetření je odkrýt příčinu bolestí, důkladně vyšetřit celý pohybový a opěrný aparát a následně určit terapii, tedy které metody a techniky použít pro co nejrychlejší, nejúčinnější a trvalý efekt.

Vstupní diagnostické vyšetření
Preliminary examination

délka / duration: 110 min 140 min170 min
CENA / PRICE: 3300 Kč 4000 Kč4900 Kč
zvýhodněná cena ACA
/ discount ACA:
3000 Kč 3750 Kč4500 Kč

Konzultace, kontrolní vyšetření
Final examination

délka / duration: 50 min 80 min
CENA / PRICE: 1700 Kč 2450 Kč
zvýhodněná cena ACA
/ discount ACA:
1500 Kč 2250 Kč

Filosofie našeho centra:

Vysvětlit našim klientům příčinu jejich obtíží a pomoci jim samostatně se o sebe starat.

V případě závažných onemocnění nebo zájmu pacientů, docházejí klienti pravidelně na terapie k nám i po dobu několika měsíců.

Naše léčba má tento základní charakter:

Standardní vyšetření:

 • Bolest a její charakter
 • Zjištění poruch na skeletu – pohled, palpace, pohyblivost, RTG, MR
 • Zjištění poruch funkce nervového aparátu
 • Zjištění poruch funkce svalového aparátu
 • Vyhledání svalů se zvýšeným napětím a svalů zkrácených
 • Vyhledání svalů oslabených

Nadstandardní vyšetření při vážných onemocnění páteře metodou SMS:

 • Vyšetření funkce stabilizačních řetězců
 • Pohybová analýza
 • Zjištění poruchy spirální stabilizace

Léčba:

 • Relaxace, protažení svalů, které jsou přetížené (cílené terapeutické masáže s protažením svalů, PIR, cviky relaxační a protahovací)
 • Posílení svalů oslabených (cviky posilovací)
 • Obnova funkce svalových stabilizačních řetězců (cviky aktivující svalové řetězce)
 • Nácvik optimální koordinace pohybu, především chůze a později běhu (cviky koordinační)
 • Vytvoření individuálního léčebného plánu
 • V případě nutnosti doporučení ortopedického výkonu, příprava na něj a doléčení po něm

Rekondice:

 • Příprava na pracovní a sportovní zátěž (rekondiční program)
 • Vytvoření individuálního preventivního a regeneračního pohybového plánu
 • Doporučení pravidelné regenerace v místě bydliště na pracovišti, které používá metodu SMS

Průběh vyšetření:

 • Rozhovor – zápis do karty klienta.
 • Záměr klienta – proč přichází, co chce vyřešit.
 • Aktuální stav fyzický – subjektivní popis obtíží– jak dlouho s již vyskytují, jak často je klient pociťuje, zda může klient určit po jaké činnosti, nečinnosti, či psychickém prožívání se obtíže projevují naopak zmírňují.
 • Dotazy na jakékoli jiné obtíže klienta – možné souvisejicí obtíže, které klient sám nezmíní, nevidí možné souvislosti.
 • Aktuální stav klienta psychický – subjektivní popis – vnitřní prožívání, vliv stresu na jeho fyzické obtíže, vliv okolních událostí na jeho fyzický stav.
 • Zápis anamnézy – předchozích onemocnění, úrazů, operací, současných léčených i neléčených onemocnění, jakékoli užívané léky.
 • Pohybové stereotypy klienta – čestnost – sezení, chůze, jednostranné zatížení – sporty, zájmové aktivity.
 • Fyziologické vyšetření – pozorování klienta ve stoje, v pohybu.
 • Vyšetření v leže – palpace, vyšetření svalových vrstev.
 • Vyhodnocení vyšetření, zvolení postupu následné terapie.
 • Zodpovězení dotazů klienta.
 • Časová náročnost pro celkový průběh vyšetření – liší se podle individuálních potřeb pro jednotlivého klienta.
 • Během hovoru se mohou vyskytnout informace, o jiném zdravotním problému klienta, který by mohl být současnou kontraindikací pro momentální pro terapii. Před záměrem – pomoci klientovi – je zde vždy zásada a pokora – neublížit klientovi.
  V takovéto situaci doporučuji před pokračováním, vyšetření odborným lékařem.

Reálné příklady z praxe:

 • bolestivost snad celého těla – stálá – neléčená borilióza– postihla nervový a kloubní systém, bez léčení by byl stav nezvratný (9 měsíců užívání antibiotik stabilizoval stav klientky, poté mohla rehabilitovat)
 • bolestivost lýtka – jak byla popisovaná – odesílám do nemocnice – trombóza
 • bolest paže – v okolí pro mne ze zkušeností neobvyklé pihy – odeslán na vyšetření na kožní – sarkom – operace – odejmutí s částí svalu, o 14 dní později by bylo pozdě...
 • motání hlavy, tlak na hrudníku+ nespavost, zlé sny, úleky, nechť k jídlu – přicházíme na vytěsněnou příčinu – posttraumatická stresová porucha
 • bolest beder, pánve, kyčlí, hrudníku – neustupující, není úlevová poloha – dle hovoru – odesílám na onkologii s vyžádáním MR, CT – rakovina kostí
 • bolest hlavy, tinitus, bolest v uších, motání hlavy – odesílám na ORL – operace vnitřního ucha, rozsáhlý zánět, nutná operace
 • závratě, bolest hlavy, někdy zamlžené vidění – odesílám – neurolgie – CT mozku – nezhoubný, operabilní nádor na mozku
 • bolest kolene – popisovaná tak... – odesílám k ortopedovi – utržená šlacha fixující čéšku – operace
 • bolest na hrudi, zhoršené dýchání – odesílám na pohotovost – potvrzuje se zápal plic
 • bolest krční páteře, hrudní, uvádí klient i šeroslepost, také úbytek váhy – myslí, že je od KP – odesílám k imunologovi – příčinou šerosleposti a úbytku váhy – plicní chlamydie – 6 měsíců ATB